fbpx

Νέα

Καθοδήγηση για την αποφυγή απώλειας αγροτικού εισοδήματος με την νέα ΚΑΠ

Ενόψει του σχεδιασμού των αγροτών για την νέα καλλιεργητική περίοδο κρίνεται απαραίτητη η σωστή ενημέρωση και καθοδήγηση, για την αποφυγή λαθών στην εφαρμογή των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη νέα ΚΑΠ, που μπορεί να οδηγήσουν στην απώλεια χρηματικών ποσών.

Καταρχήν θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι παραγωγοί έχουν την δυνατότητα να ενημερώνονται για το ύψος των άμεσων ενισχύσεων που θα λάβουν για την καλλιεργητική περίοδο 2015 καθώς έχει γίνει μια πρώτη εκτίμηση απ τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όταν λέμε άμεσες ενισχύσεις εννοούμε:

1.τη βασική ενίσχυση

2.την πράσινη ενίσχυση

3. τις συνδεδεμένες ενισχύσεις και

4.την ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι.

Η ενημέρωση αφορά τους μικροκαλλιεργητές αλλά και όλους τους υπόλοιπους παραγωγούς ΕΚΤΟΣ απ τους νέους αγρότες που αιτούνται απ το εθνικό απόθεμα και αυτούς που έκαναν φέτος μεταβίβαση και θα τους δοθούν δικαιώματα σε επομένη φάση.

Φέτος, θεσπίζεται το καθεστώς των μικρών καλλιεργητών για την προγραμματική περίοδο 2015-2019. Μικρός καλλιεργητής θεωρείται ο ενεργός γεωργός, ο οποίος το 2015 κατέχει δικαιώματα βασικής ενίσχυσης και ο οποίος δικαιούται τη χορήγηση άμεσων ενισχύσεων ποσού ως 1.250 €. Η ένταξη σ αυτό το καθεστώς γίνεται αυτόματα ενώ όποιος θέλει να απενταχθεί, έχει κάθε έτος την δυνατότητα, αρχής γενομένης από το έτος 2015.Η απένταξη θεωρείται οριστική, δεν είναι δηλαδή δυνατό να ενταχθεί ξανά στο καθεστώς των μικροκαλλιεργητών σε επόμενο έτος. Οι παραγωγοί που εισέπραξαν ενισχύσεις το 2014 κοντά στα 1250 € πρέπει άμεσα να επικοινωνήσουν με το γραφείο μας.

Τα πλεονεκτήματα του καθεστώτος είναι ότι οι μικροί καλλιεργητές εξαιρούνται από τους ελέγχους και τις κυρώσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης και δεν περιλαμβάνονται στο δείγμα επιτόπιων ελέγχων αλλά δεν δύνανται να λάβουν ετησίως άμεσες ενισχύσεις πάνω από 1.250 €.

Όσον αφορά τις υποχρεώσεις των παραγωγών για τη νέα ΚΑΠ, είναι μείζονος σημασίας οι παραγωγοί που καλλιεργούν πάνω από 100 στρέμματα να γνωρίζουν τις γεωργικές πρακτικές (διαφοροποίηση των καλλιεργειών, περιοχές οικολογικής εστίασης) που πρέπει να εφαρμόσουν ώστε να είναι δικαιούχοι της πράσινης ενίσχυσης, που αποτελεί το 30% του συνολικού ποσού των δικαιωμάτων που θα εισπράξουν. Είναι αυτονόητο βεβαίως πως πρέπει να ενημερωθούν από εξειδικευμένους επιστήμονες διότι, όπως η περυσινή χρονιά απέδειξε, πολλοί παράγωγοι ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΑ παροτρύνθηκαν να αφήσουν αγροτεμάχια σε αγρανάπαυση ώστε να καλυφθεί το 5% της οικολογικής εστίασης. Δυστυχώς αυτό έγινε από συμβούλους με ελλείπει γνώση των κανονισμών και οδήγησε σε απώλεια χρηματικών ποσών για τους παραγωγούς.

Με βάση την διαμορφωθείσα οικονομική κατάσταση, οι παραγωγοί θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους από το νέο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και τη νέα ΚΑΠ, με σκοπό την άντληση επιπλέον πόρων για τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεών τους (συνδεδεμένες ενισχύσεις, σχέδια βελτίωσης, νέοι αγρότες κ.α. ).

Χαρακτηριστικά παραθέτουμε πίνακα με τις εκτιμώμενες τιμές συνδεδεμένης ενίσχυσης ανά προϊόν :

201511011723455559

Συνεχίζοντας συστήνουμε στους αγρότες που επλήγησαν από της βροχοπτώσεις να κάνουν δήλωση ζημίας στους κατά τόπους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ. Τονίζουμε ότι όσοι παραγωγοί προβούν σε συγκομιδή πριν την επίσκεψη του κλιμακίου του ΕΛΓΑ , θα πρέπει να αφήσουν μάρτυρα τεσσάρων σειρών στο κέντρο του πληγέντος αγροτεμαχίου για να δικαιούνται αποζημίωσης.

Τέλος τονίστηκαν και σημαντικές καταληκτικές ημερομηνίες που πρέπει να προλάβουν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι του Νομού μας που είναι:

Έως 26/11/2015 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ

Έως 30/11/2015 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Από 01/11/15 έως 10/12/2015 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΙΓΟΠΡΑΒΑΤΩΝ