Θα μας βρείτε...

Υπηρεσίες

intro

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Συστήματα Ποιότητας, Σχέδια Βελτίωσης κλπ.

intro

Κτηνοτρόφοι

Νέοι Κτηνοτρόφοι, Βιολογική Κτηνοτροφία, Τήρηση Μητρώων, Σπάνιες Φυλές, Μελέτες, Επιδοτήσεις, Επιστροφές.

intro

Αγρότες

Νέοι Αγρότες, Σχέδια Βελτίωσης, Νιτρορύπανση, Βιολογική Γεωργία, Μελέτες, Επιδοτήσεις, Επιστροφές, Άδειες.

intro

Δηλώσεις ΟΣΔΕ

Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης, Πράσινη Ενίσχυση, Συνδεδεμένες Ενισχύσεις, Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων.

intro

KTEO Ψεκαστικών

Σύμφωνα με το νόμο Νόμο 4036/2012 όλα τα ψεκαστικά μηχανήματα πρέπει να περάσουν από έλεγχο τύπου ΚΤΕΟ.

Φωτοβολταικά Καρδίτσα

Αγροτικά Φωτοβολταϊκά

Παρέχουμε πλήρη υποστήριξη από την κατάθεση του φακέλου μέχρι και τον φάκελο ολοκλήρωσης του έργου.

Γεωργικοί Σύμβουλοι Καρδίτσα

Γεωργικοί Σύμβουλοι

Το Αγρόλυσις διαθέτει σήμερα πιστοποιημένους γεωργικούς συμβούλους (Γ.Σ.) όλων των ειδικοτήτων.

Σύμμαχος σας στην ανάπτυξη!

Οι δραστηριότητες του γεωτεχνικού γραφείου ΑΓΡΟΛΥΣΙΣ καλύπτουν το σύνολο των υπηρεσιών που μπορούν να προσφερθούν στον αγροπεριβαλλοντικό χώρο με την παροχή τεχνικής βοήθειας, συμβουλευτικών υπηρεσιών, την σύνταξη και υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, την κατάρτιση των ατόμων που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα και τους τομείς της πρώτης μεταποίησης.

Το ΑΓΡΟΛΥΣΙΣ στελεχώνεται από επιστήμονες εξειδικευμένους στα θέματα του αγροτικού τομέα, ικανούς να παρέχουν ολοκληρωμένες προτάσεις και λύσεις για τις γεωργικές επιχειρήσεις.

Γιατί ΑΓΡΟΛΥΣΙΣ;

why us

Το γραφείο μας από τον Μάρτιο του 2014 έχει πιστοποιηθεί ως φορέας Α του ΟΠΕΚΕΠΕ (ΤΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ με αριθμό απόφασης 274/38602 – 27/3/2014) για την υποβοήθηση των αγροτών του Νομού Καρδίτσας για τη συμπλήρωση και υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης στο ΟΣΔΕ έγκυρα και έγκαιρα. Επίσης, το ΑΓΡΟΛΥΣΙΣ έχει πιστοποιηθεί από το ΥΠΑΠΕΝ ως Κέντρο Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων.

Για τον επαγγελματία αγρότη και κτηνοτρόφο
ΜΑΖΙ ΘΑ ΒΡΟΥΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Ενδιαφέρομαι για...