Σχετικά

Η εταιρεία “ΑΓΡΟΛΥΣΙΣ” ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2014 από τους γεωπόνους μελετητές Τάντο Κ. Δημήτριο, Μανόπουλο Ε. Λάμπρο και Κουτσώνη Γ. Ευάγγελο.

Σκοπός των ανθρώπων της ΑΓΡΟΛΥΣΙΣ είναι η λειτουργία μιας σύγχρονης εταιρείας που να παρέχει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών τόσο στον αγρο-κτηνοτροφικό πληθυσμό όσο και στις επιχειρήσεις του νομού Καρδίτσας.

Στην σελίδα μας θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες της εταιρίας, παρουσιάσεις των επιδοτούμενων προγραμμάτων που βρίσκονται σε ισχύ καθώς και άρθρα σχετικά με τις εξελίξεις στον αγροτικό τομέα.

Ποιοι είμαστε

Οι δραστηριότητες του γεωτεχνικού γραφείου ΑΓΡΟΛΥΣΙΣ και του πιστοποιημένου φορέα ΤΑΝΤΟΣ Δ. καλύπτουν το σύνολο των υπηρεσιών που μπορούν να προσφερθούν στον αγροπεριβαλλοντικό χώρο με την παροχή τεχνικής βοήθειας, συμβουλευτικών υπηρεσιών, την σύνταξη και υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, την κατάρτιση των ατόμων που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα και τους τομείς της πρώτης μεταποίησης.

Το ΑΓΡΟΛΥΣΙΣ στελεχώνεται από επιστήμονες εξειδικευμένους στα θέματα του αγροτικού τομέα (γεωπόνοι, τοπογράφοι, κτηνίατροι, οικονομολόγοι) ικανούς να παρέχουν ολοκληρωμένες προτάσεις και λύσεις για την ανάπτυξη και την οικονομική βιωσιμότητα των γεωργικών επιχειρήσεων. Η διαρκής ανοδική της πορεία βασίζεται τόσο στην εμπειρία και την ικανότητα των στελεχών της εταιρείας όσο και στην προσωποκεντρική προσέγγιση και την δημιουργία εξατομικευμένης υπηρεσίας.

Το γραφείο μας από τον Μάρτιο του 2014 έχει πιστοποιηθεί ως φορέας Α του ΟΠΕΚΕΠΕ για την υποβοήθηση των αγροτών του Νομού Καρδίτσας για τη συμπλήρωση και υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης στο ΟΣΔΕ έγκυρα και έγκαιρα. Επίσης, το ΑΓΡΟΛΥΣΙΣ έχει πιστοποιηθεί από το ΥΠΑΠΕΝ ως Κέντρο Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων .