Επικοινωνία

Κεντρικό

E-mail

Υποκατάστημα:

Περισσότερες πληροφορίες:

Οι δραστηριότητες του γεωτεχνικού γραφείου ΑΓΡΟΛΥΣΙΣ και του πιστοποιημένου φορέα ΤΑΝΤΟΣ Δ. καλύπτουν το σύνολο των υπηρεσιών που μπορούν να προσφερθούν στον αγροπεριβαλλοντικό χώρο με την παροχή τεχνικής βοήθειας, συμβουλευτικών υπηρεσιών, την σύνταξη και υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, την κατάρτιση των ατόμων που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα και τους τομείς της πρώτης μεταποίησης.